De school die kleur geeft aan de toekomst van ieder kind!

Welkom op De Regenboog


Basisschool De Regenboog geeft al 30 jaar kleur aan het zuidelijke deel van de woonwijk Overbos in Hoofddorp.
Wij zijn een christelijke school waar…

 • Normen en waarden belangrijk zijn.
 • Ieder kind gekend en passend uitgedaagd wordt.
 • Een grote verbondenheid tussen leerlingen, ouders en school is.
 • Een continu lerend stabiel team staat.
 • Prismaklassen extra uitdaging bieden.
 • Aandacht is voor kunst , cultuur en talentontwikkeling.
 • Engels vanaf groep 1 in ons aanbod aanwezig is.
 • Waar goede voeding en bewegen dagelijks aandacht krijgen. Zo hebben wij ook kooklessen.
 • Veel aandacht voor ICT is o.a. door een vakleerkracht ICT die wekelijks lessen geeft m.b.v Chromebooks. Hierbij onze ICT Visie
 • Elke ouder de beschikking krijgt over de fraaie Parro app¨waardoor u een kijkje in de klas krijgt.
 • Wij werken met een continurooster waarbij kinderen uit groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben.
 • Kortom een kleinschalige school met een gezellige sfeer!
 • Hierbij een link naar onze Missie en Visie Schoolplanposter voor 2019-2023!  Waar staan wij voor?
 • Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn bij ons welkom op de Zandloper!  Meer informatie via https://www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl/
 • In English language

Regenboog in beeld

Gezonde school


Wij vinden het belangrijk om een gezonde school te zijn! Onze visie kunt u hier vinden.

Waarom naar De Regenboog

Wij beloven onze leerlingen het volgende :
Welkom op onze kleinschalige, gezellige school. Ons doel is dat jij je hier goed gaat ontwikkelen. Het begint ermee dat we jou als compleet mens zien. Vanuit jouw talenten en leerbehoeften gaan we met je aan het werk. Onze school biedt een veilige sfeer, waarin jij je goed kunt ontplooien.   

Natuurlijk willen we dat je veel leert, maar wij richten ons vooral op jouw leerproces. We vinden het belangrijk dat jij zin krijgt om te werken aan je eigen ontwikkeling. We gebruiken onze leercirkel om jou zicht te geven op wat je al kunt en wat je nog wilt ontwikkelen. Gaandeweg word jij zelfstandiger, neem je meer verantwoordelijkheid en ga je ook anderen helpen. Vanuit onze christelijke identiteit geven we je normen en waarden mee. 

We bieden zoveel mogelijk betekenisvol onderwijs. Jij leert niet alleen uit boeken, maar ook door te doen. In onze ateliers werk jij aan je creatieve en technische vaardigheden. Als Gezonde school laten we je veel bewegen. Dat doe je op het beweeg-rekenplein, maar ook in de klas. Tijdens de pauzes krijg je sport en spel aangeboden. In onze moestuinen krijg jij groene vingers en in het kooklokaal maak je gerechten van zelf verbouwde producten. Je leert goed omgaan met ICT. 

We gaan uit van jouw mogelijkheden. We blijven positief, ook als het eens wat minder goed gaat. Je mag fouten maken en we stimuleren je om ook bij tegenslag gemotiveerd te blijven. We helpen je met eventuele leerproblemen en bieden extra uitdaging als jij daar behoefte aan hebt. 

Wij werken vanuit een hecht en betrokken team. We zijn behulpzaam en open en onderhouden een goed contact met jouw ouders. We werken met elkaar aan een doorgaande leerlijn, zodat jij straks goed toegerust naar de middelbare school gaat. We werken steeds aan verbetering van onze school. Alle veranderingen moeten ons doel dienen: jou een veilige, stimulerende omgeving en goed onderwijs bieden. 

Facebook


VANDAAG LEREN VOOR MORGEN