Over onze school 


De School

Het onderwijs

De Regenboog is een school waar uw kind goed onderwijs krijgt. Daarnaast helpen wij uw kind op te voeden op weg naar volwassenheid.
Samen met u proberen wij de tijd die uw kind bij o
ns doorbrengt tot een fijne en zinvolle periode te maken.
Op onze school stellen wij het kind centraal. Daarbij gaan wij uit van de continue ontwikkeling van de individuele leerling van 4 tot en met 12 jaar. Alles is erop gericht om hierbij voldoende aandacht te besteden aan het unieke van ieder kind in al zijn ontwikkelingsfasen en aan de bevordering van een goed sociaal gedrag.
De leefwereld van het kind
is hierbij uitgangspunt. Het onderwijs is een goed middel voor het kind om de wereld te ervaren en te structureren.
In onze omgangsverhoudingen
gaan wij uit van het positieve in de mens en wij proberen gelijke kansen te scheppen voor iedereen, ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras, cultuur of levensovertuiging.
Wij streven ernaar om eventuele achterstanden van het kind te verminderen en besteden aandacht aan de interculturele aspecten van onze samenleving.
Wij willen de 
kinderen in hun groei naar volwassenheid zodanig helpen en begeleiden, dat ze zelfstandig in staat zijn hun levenstaak te volbrengen. Om dit te bereiken, leren wij de leerlingen:

 

ONZE SCHOOL IS GEZOND!

In 2016 heeft de Regenboog het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Op een Gezonde School werken medewerkers, ouders en leerlingen samen aan een gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit doen zij door structureel en integraal aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en gevarieerde voeding zorgt voor voldoende energie, een goede weerstand en positief welbevinden, waardoor kinderen lekker in hun vel zitten en beter presteren. Sport en bewegen is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling; kinderen leren samenwerken, doelen stellen, omgaan met teleurstellingen en prioriteiten stellen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief.
 

Vier pijlers in de praktijk

Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak op de Regenboog zich op vier pijlers
 

Signaleren

- In de groepen 2, 5 en 7 krijgen ouders een uitnodiging voor een onderzoek van hun kind door de GGD. Het gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en ontwikkeling van het kind te volgen. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen ouders een uitnodiging met twee vragenlijsten, waarbij ook gevraagd wordt om toestemming.
 

Beleid

- De coördinator ‘Gezonde School’ adviseert het schoolteam, bewaakt de voortgang en afspraken van het proces en is intern en extern het aanspreekpunt.
- Er is een goede samenwerking met verschillende organisaties en professionals, zoals de GGD, JOGG, sportservice, voedingsdeskundigen en leefstijlcoaches.
 

Tussendoortje, lunch en traktaties

- We schrijven ons jaarlijks in voor het schoolfruitprogramma van de EU.
- Dinsdag, woensdag en donderdag zijn gruitdagen (groente en fruit) voor de kinderen en het team.
- Snoep, chips, chocoladerepen, energie en/ of frisdranken worden niet toegestaan.
- We hebben een drinkwaterbeleid. Dit houdt in dat kinderen gedurende heel de schooldag water mogen drinken.
- Wij verwachten dat er gezonde traktaties aan kinderen en leerkrachten worden uitgedeeld. Een traktatie is een hapje en hoeft niet groot of veel te zijn. Kijk voor inspiratie op www.gezondtrakteren.nl.
-Schoolreisjes en (sportieve) activiteiten zijn voor veel kinderen hoogtepunten van een schooljaar. Natuurlijk is het leuk om dan iets lekkers mee te nemen of uit te delen. Hierbij is het wel belangrijk om de hoeveelheid beperkt te houden en ook te denken aan gezondere keuzes, zoals een waterijsje of snoepkomkommertjes.
 

Gezondheidseducatie

-De kinderen volgen twee keer in de week gymles onder leiding van een vakleerkracht.
-We enthousiasmeren de kinderen voor de jeugdsportpas van sportservice door jaarlijks clinics aan te bieden onder schooltijd. 
-Tijdens lessen en activiteiten besteden we aandacht aan een gezond en veilig leefklimaat. Hiervoor gebruiken we methodes en lespakketten, zoals Leefstijl, Lekker Fit, de MRT-box en de Smaaklessen.

‚Äč
Meer Primair

Onze school is aangesloten bij de stichting Meer Primair. Voor informatie over deze stichting Logo meer primairverwijzen wij u naar hun website. Deze is te bereiken door te klikken op het logo.