Documenten


Hieronder vindt u een aantal links van belangrijke documenten:

schoolgids
handboek Zien
beleidsplan Kunst en cultuur
handboek Cito opbrengsten
handboek gedrag
pestprotocol van de Regenboog
handboek gezonde school
handboek opbrengst gericht werken
beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid
handboek taal en spelling
handboek technisch en begrijpend lezen
handboek zelfstandig werken