Ons Team


Ons team bestaat uit juf Eline, juf Renske, meester Dennis, juf Monica, juf Aadje, juf Nicolette, juf Danique, juf Marlenne, juf Loes, juf Tamarameester Jorn, juf Ali en juf Toyah. Deze betrokken leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en directie zetten zich samen in voor zo goed mogelijk onderwijs aan de leerlingen.