Prismaklas


 

Voor leerlingen met een bovengemiddeld intelligentieniveau en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong bieden wij op de Regenboog een speciaal programma aan. Deze leerlingen komen eenmaal per week bij elkaar in de zo genoemde Prismagroep. Met als doel om contact te hebben met ontwikkelingsgenoten, hun leer/studievaardigheden te leren toepassen op verrijkingsstof, communicatieve vaardigheden aanleren en oefenen, creativiteit te stimuleren en het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden. Bovendien werken zij in de lessen aan hun eigen persoonlijke leerdoel. De leerstof die wordt aangeboden is verrijkend en wordt aangeboden in thema’s of projecten, er wordt gewerkt in verschillende werkvormen met een variatie aan opdrachten.